Ahad, 2 Februari 2014

Adakah Nabi Khidr AS masih hidup?


ADAKAH NABI KHIDR AS MASIH HIDUP?
  • JUMHUR ULAMA berpendapat bahawasanya dia (yakni Sayyidina Khidhir) hayyun maujudun baina adzharina (hidup dan wujud di kalangan kita, yakni di masa kita ini) dan pendapat ini telah disepakati oleh para shufi dan ahlush sholah wal ma'rifah (orang-orang ahli kebajikan dan ma'rifah). Cerita-cerita mereka mengenai melihat dan bertemu dengan baginda dan mengambil pengajaran serta bersoal-jawab dengan baginda, dan kehadiran baginda di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat kebajikan adalah terlalu banyak daripada boleh dihitung dan terlalu masyhur daripada boleh ditutup. Dan telah berkata asy-Syaikh Abu 'Umar bin ash-Sholah: "Dia (yakni Nabi Khidhir) hidup menurut jumhur ulama dan orang-orang sholeh dan orang awam adalah beserta mereka dalam pegangan ini". Dia juga berkata: "Bahawasanya adalah satu pandangan yang ganjil daripada sesetengah muhadditsin pada mengingkari hal ini (yakni sebahagian ahli hadits mengingkari bahawa Nabi Khidhir masih hidup).
( Imam an-Nawawi dalam "Syarah Muslim" juzuk ke - 15, mukasurat 135 - 136 pada Bab min Fadhail al-Khidhir s.a.w)


Dalil yang diketemui tentang masih hidupnya Nabi Khidr


Dalam Sahih Muslim
Di Akhir kitab Sahih Musim bab yang menyebutkan hadits-hadits tentang Dajjal, Abu Said Al-Khudri berkata,
Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita panjang lebar kepada kami tentang diri Dajjal.

Rasulullah SAW bersabda,
"Ia datang tetapi diharamkan untuk memasuki lingkungan Madinah. Lalu ia berhenti di sebagian daerah yang terdapat sesudah Madinah dan pada suatu hari ia didatangi oelh seorang laki-laki yang baik termasuk orang yang terbaik di antara manusia saat itu.
Kemudian dia berkata,
"Saya bersaksi bahwa Anda ini adalah Dajjal yang diceritakan Nabi SAW dalam haditsnya."
"Bagaimana menurut kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kalian mengusulkan sesuatu?" jawab Dajjal.
Mereka menjawab," Tidak."
Lalu Dajjal membunuh orang itu kemudian menghidupkannya lagi. Ketika orang itu akan dihidupkan lagi, dia berkata,
"Demi Allah, di kalangan Anda sama sekali tidak aku dapati hari ini orang yang paling hebat pikirannya dibanding aku."
Maka Dajjal pun bermaksud membunuhnya kembali, tapi tidak kuasa lagi membunuhnya.


Abu Ishak berkata,
"Orang laki-laki itu adalah Nabi Khidir as."
Siapa Abu Ishak ini, diala seorang muslim bernama asli Ibrahim bin Sofyan. Dia banyak meriwayatkan kisah dari Imam Muslim.

Sedangkan Mu'ammar berkata dalam kitabnya Musnad,
"Lelaki yang pernah dijumpainya itu adalah Sayyidina Khidir."
Kemudian Mu'ammar menjelaskan hadits nabi nseperti di atas.
Dia berkata,

Dalam Kitab Ibn Kathir
Raja Zulqarnain menemui jenis air yang disebut sebagai 'air hidup' yang apabila minum akan membolehkan seseorang untuk kekal hidup selama-lamanya. Beliau berangkat dengan banyak orang yang mencari untuk itu, dan Khidr, (Alay hissalaam) juga dengan dia. Di satu tempat Khidr (Alay hissalaam) meminum sedikit air dan Raja tidak.
[Tareekh by Ibn Kathir, volume 1 bab Zulqarnain]Dikisahkan bahawa Nabi Khidr AS meminum satu telaga yang dinamakan sebagai Air Hidup (Ainul Hayat) yang membuatkan dia untuk hidup buat selamanya. Kisah ini sangat panjang. 

Sila baca kisah ini di siniHadis tentang Nabi Khidir menziarah rasuluallah saw ketika wafatnya

Hafidhh Ibn Kathir menulis: "Apabila Rasulullah (Semoga Allah memberkati beliau dan memberinya damai) wafat, Umar mendengar seseorang datang ke rumah tetapi tidak melihat-satu, apabila dia bertanya, Umar berkata adalah Khidr (Alay hissalaam) ". Kemudian suara yang kedengaran yang berkata, 'Wahai keluarga nabi (Semoga Allah memberkati beliau dan memberinya damai), bersabarlah. Ali berkata adalah Khidr (Alay hissalaam). "

Imam Bayhaqi berkata: "Ini adalah riwayat yang lemah, tetapi terdapat banyak riwayat yang sama, yang menunjukkan bahawa mereka mempunyai asal-usul beberapa. Kedatangan Khidr atas kematian Nabi (Semoga Allah memberkati beliau dan memberinya damai).

walaupun lemah, tetapi hadis yang menkisahkan ini banyak meskipun lemah. oleh itu ulama' seperti ibn kathir berpendepat bahawa hadis lemah boleh diterima apabila ada banyak riwayat yang menkisahkan yang sama.

"Sekiranya terdapat beberapa riwayat mengenai satu isu, maka walaupun mereka lemah, mereka boleh diterima." [Tafsir Ibn Kathir (Surah Al-An'am, ayat 123]Ramai pernah jumpa dengan Nabi Khidir AS

Imam Dhahabi menulis, Umar bin Abdul Aziz telah bercakap dengan seorang lelaki. Selepas dia selesai bercakap dengan dia, dia kembali dan seseorang telah bertanya kepada orang, beliau telah bercakap dengan. Dia menjawab, "Dia adalah Khidr dan dia datang untuk memberi saya beberapa berita baik, bahawa saya akan menjadi penguasa dunia Islam." 

(Tadkarahtul huffaz biografi Umar bin Abdul Aziz Imam Dhahabi)

Sheikul hadith al-Sakhawi menyatakan: "Ia adalah terkenal bahawa al-Nawawi digunakan untuk bertemu dengan al-Khidr dan berbual dengan beliau." Al-Sakhawi, Tarjima Syaikh al-Islam Qutb al-Awliya 'al-Kiram wa Faqih al-Anam Muhyi al-Sunnah wa al-Mumit Bid'a Abi Zakaria Muhyi al-Din al-Nawawi ("Biografi Syaikh Islam , Tiang daripada Saints Mulia dan ahli undang-undang Manusia, yang membangkitkan semula Sunnah dan Slayer Inovasi Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi ") (Kaherah: Jam'iyya al-Nashr wa al-Ta'lif al-Azhariyya 1354, / 1935 p. 33).

Dikisahkan bahawa Wali Allah Qutub Habib Soleh Bin Muhsin Al Hamid, pernah bertemu dengan Nabi Khidir. 

Dan lagi banyak riwayat yang mengkisahkan orang-orang soleh dan para awliya telah bertemu dengan nabi khidr ASCiri Ciri Fisikal Nabi Khidir As

salah satu ciri Nabi Khidir jika kita berjabat tangan kita rasakan ibu jari beliau tidak ada tulangnyawallahualam


Tiada ulasan:

Catat Ulasan