Khamis, 16 Januari 2014

Nasihat Amir Al-Mukminin , Saidina Umar Al - Khattab r.a

Credit to : Nor Muhammad Ammar Bin Norazam
Twitter - @AmmarRainism
Based on Kitab Hadayathus Shahabah
Abu na'im meriwayatkan di dalam kitab " al hilyah " jilid 1 , halaman 55 , daripada Muhammad bin Syihab : ia berkata Umar bin Khatthab pernah memberi pesan sebagai berikut :

"Janganlah engkau sibukkan oleh sesuatu yang tidak memberi manfaat bagimu ! Jauhilah selalu musuh-musuhmu dan binalah selalu hubungan yang baik dengan sahabat-sahabatmu. Istimewakanlah selalu teman yang dapat dipercayai . Ini kerana , enti dan harga teman yang dipercayai tidak dapat digantikan dengan sesuatu yang lain.Janganlah engkau merasa bangga berteman dengan orang yang gemar melakukan dosa . Ini kerana , tanpa engkau sedari , ia akan terus mengajak dan mengajarmu cara-cara berbuat dosa . Selain itu , jangan sekali-kali engkau bicarakan rahsia peribadimu kepadanya. Ini kerana , orang yang paling tepat untuk engkau ajak musyawarah hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah swt . "

At-Tabrani juga meriwayatkan di dalam kitab " al-Awsath" , daripada al-ahnaf bin qais , mengatakan bahawa Umar bin Khattab pernah memberikan petua sebagai berikut :

"Wahai Ahnaf ! Ketahuilah bahawa orang yang banyak ketawa , pasti wibawanya akan menurun atau berkurang dan orang yang selalu bergembira , akan cenderung diremehkan . Selain itu , orang yang banyak berbicara , pasti banyak kesalahannya dan orang yang banyak salahnya , kerana pasti ia hanya memiliki sedikit rasa malu . Lalu , orang yang tidak mempunyai rasa malu , tidak akan pernah boleh bersikap warak dan orang yang tidak mampu bersikap warak , dapat dipastikan bahawa cahaya hatinya telah redup dan sirna . " Demikian riwayat yang dinyatakan oleh al-Haitsami di dalam kitabnya jilid 10, halaman 302 . Riwayat ini juga dinyatakan oleh Duwaid bin Musyaji' dan beberapa perawi lain yang termasuk di dalam kategori thiqah .

Abu al-Hasan bin Zarqawaih meriwayatkan tentang petua Umar bin Khatthab ra .: " Umar bin Khatthab pernah menulis sepucuk surat kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan ra , yang isinya sebagai berikut : " Usahakanlah untuk selalu melakukan kebenaran . Kerana kebenaran akan menunjukimu kepada jalan yang benar dan menempatkanmu di kedudukan orang yang benar . Jangan pernah menghakimi sesuatu perkara , kecuali apabila engkau mampu menegakkan keadilan dan membela yang benar . Demikian isi suratku , semoga keselamatan selalu menyertaimu . " Riwayat ini ditemui di dalam kitab " Kanz Al- 'ummal" jilid 8 , halaman 208

Tiada ulasan:

Catat Ulasan